Obróbka wykładzin z laminatów

 
 

Najczęściej laminaty przykleja się do podkładu z cienkich pasków, wykonanych z materiału podatnego, co zapobiega odklejeniu się płyt. W wielu krajach stosuje się paski poliuretanowe, można również przyklejać laminaty do pasków z zaimpregnowanego filcu o grubości ok. 2 mm. Odstępy między paskami wynoszą 15-1-20 cm (rys. 8-4) w miejscach styku sąsiednich płyt, w narożnikach, w pobliżu grzejników itp. przykleja się po dwa paski obok siebie, uzyskując lepsze przyleganie laminatów do podkładu.

Do klejenia laminatów (zarówno bezpośrednio do podłoża, jak i do pasków poliuretanowych lub filcowych) stosuje się kleje kontaktowe (rozpuszczalnikowe) na ogół na bazie połichloroprenu warstwą kleju powinny być powleczone obie powierzchnie klejone.

W stykach sąsiednich arkuszy oraz w narożnikach umieszcza się listwy z PCW, które są przybite lub przyklejone do podłoża. Przed rozpoczęciem klejenia laminaty powinny być co najmniej w ciągu 48 godzin aklimatyzowane w pomieszczeniu, w którym mają być zastosowane. Płyty spaczone układa się na miękkim podłożu (np. na płytach pilśniowych miękkich) stronami dekoracyjnymi zwróconymi do siebie, między tymi powierzchniami umieszcza silnie nawilżony papier, przyciska na całej powierzchni (obciążenie 4C-j-50 kG na płytę), przykrywa workami papierowymi lub folią polietylenową na okres 2-f-3 dni.

Istotne znaczenie przy wykonywaniu okładzin z laminatów ma właściwa ich obróbka. Laminaty przecina się najczęściej za pomocą piły tarczowej-, przy przecinaniu ręcznym stosuje się piłę uniwersalną albo rozpiatnicę, rylce z twardej stali lub dłuta stolarskie. Do wiercenia otworów w płytach stosuje się wiertła do metalu lub do twardej gumy. Otwory prostokątne lub kwadratowe zaokrągla się w narożach, aby zapobiec pękaniu laminatu w wierzchołkach naroża. Obróbka brzegów płyt (niekiedy wyszczerbionych po przecięciu) odbywa się przez ręczne struganie za pomocę strugów stolarskich lub szlifowanie za pomocą szlifierek tarczowych lub pilników gładzików do drewna lub metalu.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się okładziny, powinna wynosić co najmniej 8°C. Pożądane jest jednak, aby utrzymywać temperaturę pokojową ze względu na to, aby uniknąć znaczniejszego przyrostu temperatury w okresie użytkowania pomieszczeń, co wywołuje dość duże naprężenia ścinające i odrywające w spoinach klejowych.