Posadzki chemoodporne bezspoinowe z żywic epoksydowych

 
 

Układanie posadzek chemoodpornych bezspoinowych z masy, w której skład wchodzi żywica epoksydowa, jest możliwe na podłożu betonowym, którego wytrzymałość na rozciąganie jest wyższa niż 7-8 kG/cm2, a jego powierzchnia jest sucha i czysta. W celu wyeliminowania tłustych plam ze starego podłoża zmywa się jego powierzchnię detergentem, a następnie 10-procentowym roztworem kwasu solnego dla uzyskania szorstkości. Po spłukaniu powierzchni wodą i osuszeniu jej, można nakładać na podłożu odpowiedniej grubości warstwy masy epoksydowej.

Mieszanie składników, tj. żywicy epoksydowej, utwardzacza i wypełniaczy może być dokonywane w mieszarce dopiero po dokonaniu sprawdzenia doboru proporcji, składników, przebiegu procesu wiązania i jakości uzyskanej masy na podstawie próbnych zarobów. W celu uzyskania masy szybko twardniejącej stosuje się utwardzacz w postaci poliaminy, zaś wolno twardniejącej - utwardzacz w postaci poliamidu. Druga kompozycja jest zwykle stosowana przy układaniu warstw podłogowych kielnią. Kompozycja pozwalająca układać warstwy samowygładzające się zawiera żywicę o małej wiskozie oraz wypełniacz mineralny bardzo drobny, np. piasek mielony o średnicy ziarn od 0,125 mm.

W USA jest również używana kompozycja zawierająca plastyfikator bitumiczny do wykładania mostów i dróg. Rodzaje wypełniaczy zależą od przewidywanego przeznaczenia podłogi. Układanie posadzki epoksydowej kielnią (packą) polega na zagruntowaniu podkładu czystą żywicą (150-=-