Wykładanie schodów cz. II

 
 

Do wyklejania stopni schodowych z krawężnikami i wykładziną arkuszową PCW można przystąpić po osadzeniu balustrad, wyrównaniu powierzchni stopni oraz zakończeniu innych robót w klatce schodowej i na poszczególnych kondygnacjach.

Przyjęcie jednego ze sposobów wyłożenia stopni wykładziną zależy od jakości ich powierzchni, od sposobu osadzenia balustrady i od przeznaczenia obiektu. Gładko zatarte stopnie żelbetowe wymagają całkowitego ich przykrycia, stopnie lastrykowe, kamienne lub drewniane posiadające lepiej wykończoną powierzchnię mogą być pokryte w sposób dywanowy na niecałej szerokości.

Przy pokryciu dywanowym nie ma znaczenia sposób osadzenia balustrad w stopniach, przy całkowitym zaś pokrywaniu stopni wykładziną, balustrada osadzona w stopniach zmusza do przecinania wykładziny przy każdej tralce (por. rys. 7-27). Znacznie wygodniejsze jest wyklejanie stopni, w których balustrada jest osadzona od czoła stopni (rys. 7-28).

Grubość krawężnika i sposób jego połączenia z wykładziną ma duży wpływ na wygodę poruszania się po stopniach. Jeżeli grubość krawężnika jest o kilka milimetrów większa niż grubość wykładziny, to stopa na nim ustawiona ma równowagę chwiejną i poruszanie się po takich schodach jest uciążliwe.

Na rysunku 7-30 przedstawiono krawężnik z PCW, który posiada fartuszek o 2,2 mm cieńszy niż część użytkowa krawężnika. Przy grubości wykładziny równej 2 mm i spadku na szerokości fartuszka wynoszącym 6% nie wyczuwa się stopą krawężnika, natomiast krawężnik gumowy z rys. 7-31 jest bardzo wyczuwalny pod stopą. Uskok fartuszka jest tu minimalny (1 mm), spadek ok. 14°/o, wykładzina o grub. ok. 3 mm. Należy zatem przyjąć zasadę, że różnica grubości krawężnika i wykładziny nie powinna przekraczać 1,5 mm. Uskok powinien być równy grubości wykładziny, a szerokość fartuszka powinna być 10 razy większa od wielkości uskoku (minimum).

Przed naklejeniem krawężników stopnie należy oczyścić, a następnie posmarować klejem naroże stopnia i spód krawężnika. Najbardziej nadają się do tego kleje rozpuszczalnikowe szybkowiążące. Po odczekaniu kilku lub kilkunastu minut na odparowanie rozpuszczalnika dociska się krawężnik do podkładu tak, aby jak najściślej połączyć jego oba ramiona ze stopnicą i podstopniem.

Po przyklejeniu krawężnika przycina się odpowiedniej szerokości pas wykładziny i przykleja się do stopnicy w analogiczny sposób jak zwykłe wykładziny podłogowe. W przypadku wyklejania stopni o profilu zaokrąglonym stosuje się odpowiedni krawężnik, względnie wygina się wykładzinę odpowiednio do profilu, co jednak obniża trwałość okładziny.