Masy POW

 
 

Masy POW można nakładać i na powierzchnie pionowe, np. formując z nich cokoliki przypodłogowe lub wykańczając nimi podstopnie schodów. Pas tynku pod cokoliki powinien być wykonany z zaprawy cementowej. Podłogi po nałożeniu ostatniej warstwy są gładkie i błyszczące, mają zabarwienie jednolite lub w odpowiednie wzory według projektu. We Francji znane są podłogi z POW o wzorze marmurkowym, który jest bardzo praktyczny w czasie użytkowania oraz skutecznie eliminuje możność zauważenia drobnych nierówności i usterek podłogi. Podstawowe właściwości podłóg bezspoinowych zależą od rodzaju zastosowanej żywicy. Często miesza się ze sobą poszczególne rodzaje żywic polioctano winyl owych lub innych w celu uzyskania lepszych właściwości podłóg. Ponieważ podłogi te są termoplastyczne i każdorazowo miękną w podwyższonej temperaturze, należy zapobiegać stykaniu się ich z gorącymi przewodami, piecykami itp., są one także wrażliwe na dłuższe działanie wody lub wilgoci, należy więc chronić je przed tymi szkodliwymi wpływami zarówno w czasie budowy (odpowiednie izolacje, osłony), jak i w czasie użytkowania (nie rozlewać na nie wody, gdyż mogą powstać lokalne uszkodzenia i zmiana barwy). Podłogi te nie nadają się do stosowania w warunkach wilgotnych oraz w miejscach, gdzie ustawiane są meble lub maszyny posiadające ostro zakończone i o małym przekroju nóżki lub gdzie trzeba po podłodze przesuwać twarde przedmioty.

Podłogi powinny być konserwowane za pomocą powłok z dobrych lakierów chemoutwardzalnych lub przynajmniej past woskowych. W razie uszkodzenia powierzchni dokonuje się naprawy podłogi przez nałożenie w miejscu uszkodzonym nowych warstw z takich samych mas, z jakich wykonano podłogę.