Zasady przy układaniu podłóg z mas szpachlowych

 
 

Dozowanie składników mas szpachlowych jest w różnych krajach odmienne i zależy w wielu przypadkach od posiadanych surowców. Zarówno we Francji jak i w Polsce przestrzega się na ogół zasady, aby ilość polioctanu winylu w warstwie użytkowej wynosiła ok. 35%. Przy układaniu podłóg z mas szpachlowych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:

- podkład nie może być zanieczyszczony tłuszczami lub olejami, nie może być mokry, przy czym jego wilgotność powinna wynosić nie więcej, niż dopuszcza się dla podłóg przyklejanych z tworzyw sztucznych

- podkład powinien być równy, ale szorstki, co stwarza warunki lepszej przyczepności mas oraz mieć dostateczną wytrzymałość. Podkłady, wykonane z zaprawy cementowej, nie są odpowiednie, jeżeli nie są pielęgnowane po ułożeniu przez utrzymywanie ich w stanie wilgotnym w okresie wiązania cementu (co najmniej 7 dni). Spoiny dylatacyjne podkładu powinny być pokryte paskiem tkaniny (np. merli)

- suchy podkład, ułożony w pomieszczeniu niepodpiwniczonym lub na stropie nad pomieszczeniami wilgotnymi (kuchnie, kotłownie, łaźnie, pralnie itp.) powinien być bezwzględnie izolowany przed przenikaniem pary wodnej co najmniej przez posmarowanie go dwukrotnie roztworem asfaltowym i jednokrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco

- na zagruntowany w ten sposób podkład nakłada się packą (rys. 7-18) lub pistoletem poszczególne warstwy podłogowe o żądanej grubości. Właściwą grubość warstw uzyskuje się za pomocą listew z blachy aluminiowej lub stosując szpachle zaopatrzone w stalowe druty do regulowania odstępu brzegu szpachli do podkładu (rys. 7-19). Temperatura przy układaniu podłogi z POW nie powinna być niższa od 10°C

- 1 - bLacha stalowa grub 22,5 mm, 2 - druty stalowe 0 2 mm, 3 - ?ruba z uchwytem do mocowania drutu do oznaczania grubości g warstwy podłogowej

- świeżo nałożone warstwy podłogowe powinny wyschnąć przed nałożeniem następnych. Trwa to w temperaturze 20°C około 1 dobę. Grubsze warstwy, np. 3 mm, izolacyjne wymagają suszenia przez 2 doby

- do rozprowadzania warstw podłogowych mogą być również stosowane szpachle z twardego PCW. Nie wystarczają one tylko do wykończenia warstw użytkowych. Warstwy te po nałożeniu wyrównuje się wałkiem z futerka nylonowego, a następnie wygładza szpachlą z twardego PCW

- przy wyższych wymaganiach wierzchnie warstwy podłogi poddaje się szlifowaniu ostrym papierem ściernym w celu usunięcia drobnych nierówności, a dopiero po uzyskaniu gładkiej powierzchni nakłada się warstwę ostatnią.