Rodzaje podłóg cz. II

 
 

Podłogi z żywicy poliestrowej i epoksydowej są na ogół stosowane w pomieszczeniach o specjalnym przeznaczeniu głównie z powodu ich odporności na działanie czynników chemicznych oraz znacznej odporności na ścieranie.

Podłogi bezspoinowe mogą być układane dopiero po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i instalacyjnych w danym pomieszczeniu. Podłogi bezspoinowe z POW są wykonywane z past zawierających polioctan winylu, wypełniacze i barwniki oraz środki antysep- tyczne.

Dyspersja polioctanu winylu może być dostarczana na budowę w postaci gęstej cieczy (w bańkach blaszanych), gdzie może być zmieszana z suchymi składnikami w ustalonym stosunku, bądź też masy podłogowe dostarczane są w stanie gotowym. W Polsce jest stosowany ten drugi system. Masy podłogowe produkuje się w trzech rodzajach (rys. 7-15): masa I - podkładowa - służy do wyrównania podkładu, masa II - izolacyjna - poprawia w pewnym stopniu właściwości cieplne i akustyczne podłogi, masa III - użytkowa - służy do wykonania wierzchniej warstwy podłogi o odpowiedniej barwie i odporności na ścieranie. Orientacyjne proporcje składników w poszczególnych masach mogą być następujące:

Masa I: dyspersja polioctanu winylu ok. 30 części ciężarowo drobny piasek (do 0,2 mm) „ 63 „ „ woda „ 5 „ „ Przed ułożeniem dodaje się jeszcze ok. 20 części ciężarowych cementu. Masa II: dyspersja polioctanu winylu ok. 50 części ciężarowo mączka kwarcowa „ 54 „ „ kreda „ 16 „ ,, mączka korkowa „ 5 „ „ woda „ 8 „ ,, Masa III: dyspersja polioctanu winylu ok. 200 części ciężarowo mączka kwarcowa „ 120 „ „ kreda „ 52 „ „ barwniki „ 10 „ „ woda ,, 20 ,, „

Podłogi z mas polioctanowinylowych nakłada się na równy, mocny i suchy podkład z zaprawy cementowej, betonu, skałodrzewu, anhydrytu itp. za pomocą specjalnej packi, kielni lub pistoletu natryskowego. Każda warstwa wymaga schnięcia w ciągu 12-4-24 godzin, czyli praktycznie można układać jedną warstwę dziennie. Gotowa podłoga składa się z 3-4-5 warstw o łącznej grubości ok. 3 mm. Również i we Francji stosuje się podobny skład mieszanek oraz układ i grubości warstw podłogowych (rys. 7-16).

W innych krajach stosuje się podłogi o grubości do 8-4-9 mm, co wynika z układania grubszych warstw izolacyjnych. Skład mas szpachlowych również nie jest jednakowy.