Stabilność wymiarów wykładzin w podwyższonych temperaturach

 
 

Odporność na wgniatanie wykładzin z warstwą izolacyjną jest dość duża wykładziny z warstwą spienionego polichlorku winylu odkształcają się pod obciążeniem bardziej niż wykładziny z warstwą filcu, lecz wykazują większą zdolność odprężenia się po usunięciu obciążenia.

Ścieralność wykładzin z warstwą izolacyjną jest na ogół niewielka, gdyż średni ubytek grubości waha się od 1-10% (zwykle 2-f-4%). Współczynnik zużycia materiału podłogowego (wyrażony w procentach jako stosunek średniego ubytku grubości do grubości warstwy użytkowej) jest również niewielki ze względu na dużą stosunkowo grubość warstwy wierzchniej.

Stabilność wymiarów wykładzin w podwyższonych temperaturach jest dostateczna, przy czym zmiany ’wymiarów wykładzin na filcu są na ogół mniejsze niż wykładzin z warstwą spienionego polichlorku winylu.

Przyczepność warstwy z polichlorku winylu do warstwy izolacyjnej jest dobra i przewyższa wytrzymałość na ścinanie filcu lub spienionego PCW. Inne wymagania stawiane płytkom lub wykładzinom bez warstwy izolacyjnej są przez wykładziny z warstwą przeciwakustyczną w pełni spełnione.

W Polsce wykładzin z warstwą izolacyjną jeszcze nie produkuje się, lecz podjęto już prace zmierzające do uruchomienia produkcji wykładziny z warstwą włókniny, tj. warstwy tekstylnej o stosunkowo luźnej strukturze, dość gęsto pikowanej. Ponadto są prowadzone prace nad wykładziną na podkładzie gumowym. Wprowadzenie do polskiego budownictwa wykładzin z warstwą izolacyjną ma duże znaczenie ze względu na tendencję stosowania stropów o dostatecznej izolacyjności na dźwięki powietrzne (np. żelbetowych stropów płytowych lub kanałowych) zmniejszenie poziomu dźwięków uderzeniowych pod stropem na skutek układania podłóg z omawianych wykładzin pozwala na wyeliminowanie kilkuwarstwowej izolacji stosowanej dotychczas.