Podłogi z wykładzin rulonowych cz. II

 
 

Arkusze wykładziny pocięte z rulonu powinny być układane wzdłuż dłuższego wymiaru pomieszczenia, przy czym spoiny między arkuszami powinny być prostopadłe do ściany okiennej.

Należy unikać spoin w miejscach najsilniejszego ruchu (w środku korytarza, w otworach drzwiowych itp.) oraz w miejscach narażonych na częste zawilgocenie. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 0,5 mm.

Arkusze przycina się w miejscach ich styku przez ułożenie ich na zakład i prowadzenie noża wzdłuż listwy metalowej (rys. 7-7a) lub przy użyciu specjalnego noża z prowadnicą, opierającą się o brzeg zakładu (rys. 7-7c). Jeżeli arkusz górny ma równy brzeg, można prowadzić ostrze noża wzdłuż tego brzegu (rys. 7-7b).

Wykładziny beztkaninowe przykleja się do podłoża na ogół rozpuszczalnikowymi klejami kontaktowymi, rzadziej klejami dyspersyjnymi. Wykładziny na spodzie tkaniny można również przyklejać za pomocą klejów wodnych (np. klejem kazeinowym).

Przy zastosowaniu kleju rozpuszczalnikowego każdy arkusz odgina się na połowie długości, powleka się klejem podłoże i spód arkusza i po odparowaniu rozpuszczalników przykłada posmarowaną klejem połowę arkusza do podłoża, silnie dociskając ją w kierunku od środka ku brzegom w celu usunięcia spod wykładziny powietrza. Następnie w ten sam sposób przykleją się drugą połowę arkusza. Szczególnie ważne jest staranne przyklejenie środkowego pasa arkusza i styku kolejno klejonych połówek arkusza.

W przypadku mocowania wykładzin do podłoża za pomocą klejów dyspersyjnych lub wodnych postępuje się analogicznie jak przy użyciu klejów rozpuszczalnikowych, lecz warstwę kleju nanosi się jedynie na podłoże.

Przed klejeniem wykładzina powinna co najmniej 24 godziny znajdować się w pomieszczeniu, w którym ma być zastosowana, przy czym arkusze rozkłada się na podkładzie. W przypadku użycia klejów rozpuszczalnikowych obowiązuje przestrzeganie przepisów bhp. Podłogi z wykładzin rulonowych są jednobarwne lub o wielu barwach z arkuszy tworzących ornament (rys. 7-8).