Kleje dyspersyjne

 
 

Płytki przykleja się zwykle dyspersyjnym klejem lateksowym „ekstra” z dodatkiem cementu, zachowując stosunek klej : cement jak 1 : 0,75 do 1 : 5. Klej nanosi się tylko na podłoża za pomocą ząbkowanej packi stalowej. Płytki należy silnie dociskać za pomocą uderzeń gumowego młotka układać je w poziomie płytek już ułożonych.

Ponadto stosuje się klej rozpuszczalnikowy, np. Butapren B, lub klej dyspersyjny na bazie polioctanu winylu - Polacet. Kleje dyspersyjne można stosować jedynie przy układaniu podłóg na podkładzie cementowym, natomiast do podkładów gipsowych lub podkładów elastycznych płytki przekleja się klejem rozpuszczalnikowym, nanosząc warstwę kleju na obie powierzchnie łączone. Przy układaniu podłóg z płytek PCW powinny być zachowane ponadto następujące warunki techniczne:

- a) temperatura pomieszczeń powinna być nie niższa niż 20°C,

- b) płytki powinny przebywać co najmniej 24 godz. w temperaturze, w której zostaną ułożone wskazane jest uplastycznienie płytek bezpośrednio przed przyklejeniem przez ogrzanie ich do nieco wyższej temperatury od temperatury otoczenia,

- c) przy stosowaniu klejów rozpuszczalnikowych powinny być ściśle przestrzegane wymagania bhp.