Badanie stopnia stabilności wymiarów płytek

 
 

Badanie stopnia stabilności wymiarów płytek w podwyższonych temperaturach jest konieczne zarówno ze względu na właściwości materiału (polichlorek winylu ulega skurczowi w podwyższonej temperaturze), jak i z uwagi na sposób produkcji płytek, gdyż przy wzroście temperatury zanikają wstępne naprężenia, które są wywołane walcowaniem i kalandrowaniem wyrobów.

Z cech mechanicznych płytek na szczególną uwagę zasługują dwie podstawowe właściwości, od których przede wszystkim zależy trwałość eksploatacyjna podłogi - odporność na wgniatanie i na ścieranie. W niektórych krajach bada się twardość oraz wytrzymałość na zginanie.

W Polsce produkuje się płytki o wymiarach 300 X 300, grubości 3 i 2 mm. Płytki o grubości 2 mm mogą być stosowane przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym, gdzie nasilenie ruchu jest niewielkie. Ponadto przeprowadzono doświadczenia z wynikami dodatnimi nad zastosowaniem płytek o wymiarach 450 X 450 i grubości 3 mm. Płytki o zwiększonych wymiarach są przeznaczone na podłogi w pomieszczeniach o dużej powierzchni, np. w salach szkolnych, świetlicach, lokalach handlowych itp.

Układy płytek zarówno ze względu na rozwiązanie geometryczne, jak i dobór barw mogą być bardzo różnorodne, zależnie od przeznaczenia budynku lub poszczególnych pomieszczeń, wielkości powierzchni i kształtu pomieszczenia, oświetlenia itp. W wielu przypadkach podłoga stanowi motyw dekoracyjny, mający wpływ na wygląd wnętrza. Spoiny przebiegają równolegle do ścian lub są do nich nachylone pod kątem 45°.