Podłogi z płytek PCW

 
 

Podłogi z płytek PCW są w większości krajów najbardziej rozpowszechnione spośród nawierzchni z tworzyw sztucznych. W szczególności dotyczy to USA i Japonii, gdzie występuje wyraźnie wzrost produkcji płytek w porównaniu z wykładzinami rulonowymi. Natomiast w innych krajach, jak np. w NRF, produkcja płytek jest mniejsza aniżeli wykładzin.

Zużycie polichlorku winylu na jednostkę powierzchni podłogi z płytek jest na ogół mniejsze niż podłogi z wykładzin rulonowych. Płytki mają na ogół kształt kwadratowy, rzadziej prostokątny. Wymiary powierzchni płytek wynoszą od 200 X 200 do 600 X 600 mm, grubość waha się od 1,5 do 3 mm. Płyty mają różne barwy, jednolite lub marmur- kowe. Wielobarwność płytek umożliwia wykonywanie podłóg wzorzystych.

W Japonii produkuje się płytki dwuwarstwowe z niezasychającą warstwą kleju, zabezpieczoną warstewką papieru, papier usuwa się bezpośrednio przed przyklejeniem płytek do podłoża.

Wymagania dotyczące właściwości płytek z PCW obejmują warunek dopuszczalnej zawartości części lotnych, odporność na działanie wody, stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze, określone cechy mechaniczne oraz odporność na działanie światła dziennego.

Zawartość części lotnych w materiale płytek ogranicza się, ze względu na ulatnianie się z upływem czasu zmiękczaczy, co powoduje utratę elastyczności i szybsze zużycie płytek.

Ujemnemu wpływowi wilgoci zapobiega się na ogół ograniczając ich nasiąkliwość. W niektórych krajach (Francja, Anglia) stawia się ponadto wymagania dotyczące maksymalnego paczenia się płytek ułożonych luźno na wilgotnym podłożu. Zachowanie tego wymagania daje gwarancję trwałego użytkowania podłóg z płytek nawet w trudniejszych warunkach eksploatacji.