Kleje

 
 

Kleje do łączenia płytek lub wykładzin podłogowych z podłożem powinny mieć dobrą przyczepność, a spoiny klejowe - dostateczną wytrzymałość na ścinanie i oddzieranie nawierzchni od podkładu. Po stwardnieniu kleje nie powinny być toksyczne i wydzielać zapachu. Istotną cechą klejów jest łatwe nakładanie masy klejowej na łączone powierzchnie. Spoiny klejowe nie powinny ulegać starzeniu w okresie użytkowania podłóg oraz powinny wykazywać odporność biologiczną na działanie wilgoci i podwyższonych temperatur (co najmniej 50°C).

Zależnie od materiału wykładzin, rodzaju podkładu lub warstwy wygładzającej stosuje się zwykle następujące kleje: rozpuszczalnikowe, dyspersyjne i wodne. Kleje rozpuszczalnikowe i dyspersyjne są produkowane w postaci gotowych preparatów, natomiast kleje wodne otrzymuje sią przez zmieszanie stałej substancji z wodą.

W niektórych krajach przed klejeniem stosuje się gruntowanie za pomocą środków polichloroprenowych (np. Helmiplan 919, Ibola L2) lub poli- octanowinylowych (np. Rakoll, Uzinol), dzięki czemu zwiększa się przyczepność nawierzchni do podkładu.