Wygładzanie podkładów

 
 

Dostateczną gładkość powierzchni podkładu cementowego, gipsowego lub trocinobetonowego można uzyskać przez ułożenie warstwy gładzi z zaprawy cementowej wykonanej z piasku o wielkości ziarn do 0,5 mm i zatarcie powierzchni gładzi z ewentualnym posypywaniem przy zacieraniu cementem. Przygotowaną powierzchnię należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Stosuje się również specjalne masy wygładzające o dostatecznej przyczepności do podłoża, odporne na miejscowe naciski, nie zawierające składników działających szkodliwie na podkład, klej i spód nawierzchni podłogowej, nie wydzielające przykrego zapachu i nie zawierające składników toksycznych. Masy wygładzające wykonywane są najczęściej na spoiwie cementowym lub gipsowym i zawierają dodatki polichloroprenowe lub polioctanowinylowe.

W Polsce na podkładach cementowych stosuje się masy na polioctanie winylu, krzemalit ciemny oraz masę kazeinowo-cementową, a na podkładach gipsowych (oraz na podkładach cementowych, lecz o wilgotności nie większej niż 2°/o) - masę o spoiwie z gipsu wolnowiążącego. Skład masy na polioctanie winylu jest następujący: masa POW - 90 części, cement 250 - 10 części i wody 4 części wagowe. Masę krzemalitową uzyskuje się z krzemalitu i piasku o stosunku jak 3 : 4, a masę kazeinowo- -cementową - z następujących składników: klej kazeinowy : mączka kwarcowa : cement 250 i woda w stosunku 1 : 4 : 6 :4. Przy stosowaniu masy krzemalitowej gruntuje się podłoże roztworem krzemalitu w wodzie w proporcji 2 : 1. Masa gipsowa zawiera: gipsu wolnowiążącego - 1, piasku - 0,25 i wody - 0,5 części wagowych. Podkład gruntuje się zaczy nem gipsowym o wskaźniku wodno-gipsowym 0,8, a warstwą wygładzającą gruntownikiem, np. rozcieńczonym klejem rozpuszczalnikowym o stosunku klej : rozpuszczalnik (benzyna ekstrakcyjna i toluen w proporcji 1 : 2) jak 1 : 2.

W Instytucie Techniki Budowlanej opracowano ostatnio masę wygładzającą o niewielkiej zawartości kazeiny kwasowej, wapna hydratyzowanego i gliny mielonej o dużej zawartości piasku mielonego o wielkości ziaren do 0,2 mm. Masa zawiera środek antyseptyczny. Dostarcza się ją w postaci proszku. Powłoki wygładzające z omawianej masy są łatwe do szlifowania.