Izolacje z folii

 
 

Izolacje antykorozyjne z folii z tworzyw sztucznych są stosowane jako tzw. międzywarstwy lub warstwy pośrednie układane pod posadzką w celu stworzenia ochrony rezerwowej, mającej zabezpieczać dodatkowo elementy przed agresją chemiczną w przypadku przeniknięcia substancji agresywnej przez warstwę płytek lub gładzi.

Podstawową zasadą obowiązującą przy stosowaniu izolacji z folii jest uzyskanie ciągłości i szczelności zabezpieczenia. Sposoby układania takich izolacji opisano w p. 6.1.

Izolacje, przyklejane do powierzchni pionowych nie powinny być dodatkowo obciążone silami równoległymi (występują one na przykład przy zastosowaniu warstw ochronnych z betonu, zaprawy lub cegieł), gdyż może to spowodować usuwanie się folii. Niezmiernie ważne jest, aby były stosowane właściwe folie we właściwych środowiskach (tabl. 6-16), temperaturach i przy użyciu dobrych klejów (p. 6,1) oraz aby była zapewniona ich ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi.