Środki barwiące

 
 

Środki barwiące do tworzyw sztucznych muszą odpowiadać wysokim wymaganiom. Z całej więc olbrzymiej liczby tych produktów, jakie mamy dziś do dyspozycji, tylko stosunkowo niewiele może znaleźć zastosowanie do barwienia tworzyw sztucznych. Wymagania te można ująć w następujących punktach:

- 1. Dobra odporność termiczna (w znacznie wyższych temperaturach niż temperatura przerobu tworzywa).

- 2. Zdolność intensywnego barwienia oraz duża i trwała odporność na działanie światła.

- 3. Zdolność trwałego umiejscowienia w tworzywie środki barwiące nie mogą wykwitać czy też wypływać na powierzchnię, nie mogą migrować do innych warstw tworzywa, muszą być odporne na działanie wody i innych czynników.

- 4. Odpowiednia zdolność rozprowadzenia w tworzywie (należyte rozdrobnienie).

- 5. Nie mogą działać katalitycznie, ani też w inny sposób wpływać ujemnie na trwałość tworzywa, zmiękezaczy czy innych składników mieszanki tworzywa.

- 6. Muszą być całkowicie obojętne fizjologicznie (nieszkodliwe dla zdrowia) i to również w podwyższonej temperaturze.

Poza tym środki barwiące powinny mieć odczyn obojętny lub też mieć pH dostosowane do barwionego tworzywa. Najczęściej dzielimy środki barwiące w zależności od ich rozpuszczalności na barwniki i pigmenty.

Barwniki charakteryzują się intensywnością, czystością i jasnością barwy oraz dużą wydajnością, a mało jest takich barwników, które mogą być stosowane do tworzyw sztucznych. Pigmenty charakteryzuje brak rozpuszczalności, muszą więc mieć odpowiednie rozdrobnienie. Dzielą się or-e na nieorganiczne i organiczne.