Izolacje z płyt i płytek

 
 

Izolacje z płyt z twardego PCW stosuje się jako samodzielne warstwy chroniące fundamenty maszyn i urządzeń, wanny lub inne zbiorniki, narażone na bezpośrednie działanie głównie cieczy kwaśnych o temperaturze do +50°C. W tym celu stosuje się płyty o grubości powyżej 2 mm, łączone między sobą za pomocą spawania ciepłym powietrzem. Ze względu na duży współczynnik rozszerzalności cieplnej wynoszący 8 10-51/°C konieczne jest takie mocowanie wspomnianych płyt do kon strukcji chronionej, aby był zapewniony swobodny ruch zabezpieczenia płytowego w stosunku do tej konstrukcji.

Wiele przykrych doświadczeń w tym zakresie jest dowodem, że zjawisko rozszerzalności liniowej wyrobów z polichlorku winylu nie jest dostatecznie poważnie brane pod uwagę przy projektowaniu rozwiązań ochronnych.

Płyty z twardego PCW (owiduru, winiduru) o grubości do 2 mm można ciąć nożycami ręcznymi, grubsze wyroby przecina się piłą tarczową lub taśmową stosowaną do obróbki drewna. Najwygodniej jest przecinać pilą tarczową o 0 300 mm z drobnymi zębami (2-4 mm) przy ilości obrotów 2000-3000 na minutę. Cięcie wykonuje się powoli, aby nie rozgrzewać zbytnio materiału oraz nie powodować jego zlepiania się i deformacji przecinanych części. Podczas cięcia zaleca się chłodzenie materiału podmuchem powietrza (np. z wylotu odkurzacza). Wiercenie otworów w płytach może być dokonywane za pomocą wierteł do metali przy szybkości 700-7-1400 obr/min. Aby uniknąć nadmiernego nagrzania materiału, przerywa się często wiercenie i chłodzi otwór nadmuchem powietrza, a przy otworach większych niż 13-P15 mm stosuje się wiercenie dwustopniowe. Poza tym materiał ten może być poddawany toczeniu i frezowaniu na szybkobieżnej frezarce do drewna.