Spienione tworzywo mocznikowo-formaldehydowe cz. II

 
 

Świeża piana posiada dość niskie pH wskutek obecności kwasu fosforowego lub szczawiowego użytego do jej utwardzania. Zawartość kwasów może powodować korozję metali, z którymi piana może się stykać przy ocieplaniu różnych elementów na budowie. Z tego względu wszystkie części metalowe powinny być chronione przed korozją odpowiednimi powłokami, np. asfaltowymi, położonymi przed rozpoczęciem prac izolacyjnych. Piana mocznikowo-formaldehydowa może być stosowana tam, gdzie istnieje możliwość odparowania wody, której znaczna ilość wchodzi w jej skład oraz w takich miejscach, które są zabezpieczone przed wilgocią, gdyż nasiąkliwość tworzywa jest bardzo duża (do 1/3 objętości) i poważnie obniża izolacyjną wartość materiału.

Ponieważ aparatura służąca do spieniania tworzywa jest dość ciężka, zwłaszcza zbiorniki, w których przygotowuje się skadniki (rys. 6-38), wykorzystywanie więc opisanej metody spieniania tworzywa jest najbardziej uzasadnione przy ocieplaniu prefabrykatów donoszonych w jedno miejsce lub przy nakładaniu warstwy piany na znacznych powierzchniach. Rysunek 6-39a i b przedstawia poszczególne fazy nakładania i wyrównywania warstwy piany o grubości ok. 5 cm w płytach stropodachowych z listew drewnianych i płyt pilśniowych twardych, impregnowanych roztworem asfaltowym oraz preparatami przeciwgrzybowymi. Prefabrykaty takie mogą być ułożone na lekkiej konstrukcji stalowej i po pokryciu papą stanowią dobre zabezpieczenie wnętrza zarówno pod względem przeciwwilgociowym jak i termicznym. Szerokość ich odpowiada szerokości płyt pilśniowych, a długość rozstawowi płatwi.

Przy stosowaniu małych pojemników i umieszczeniu całej aparatury na wózku można wykonywać izolacje cieplne ścian szczelinowych, izolację na ścianach, izolację poddaszy oraz wielu innych elementów.

Na rysunku 6-40 przedstawiono aparaturę oraz przygotowanie piany mocznikowo-formaldehydowej na budowie do ocieplania stropodachu jednej z hal przemysłowych.

Mocznikowe tworzywo piankowe wzmocnione gipsem powstało w celu podwyższenia wytrzymałości mechanicznej zwykłych pianek mocznikowo-formal- dehydowych.