Wyroby ze spienionej żywicy fcnolowo-formaldehydowej

 
 

Należą one do materiałów niepalnych, łatwych do obróbki narzędziami używanymi do drewna, mają większą wytrzymałość na ściskanie niż styropian, są odporne na działanie grzybów i pleśni. Posiadają mały ciężar i niski współczynnik przewodności cieplnej oraz dość szeroki zakres temperatury umożliwiający ich stosowanie. Do wad tych wyrobów należy ich łamliwość i łatwe wykruszanie się cząstek materiału.

Płyty przydatne dla budownictwa o grubości 2-P5 cm mogą być stosowane do ocieplania ścian, stropów, stropodachów i innych elementów. Ze względu na znaczną odporność na temperaturę i niepalność mogą być również umieszczane w elementach prefabrykowanych naparzanych, we wnękach pod grzejnikami, przy gorących przewodach itp.

Do klejenia płyt może być stosowany lepik asfaltowy na gorąco lub rzadkie zaprawy murarskie (cementowa, gipsowa). Tynkowanie warstw izolacyjnych z płyt może się odbywać w sposób analogiczny jak płyt styropianowych, ale bez uprzedniego szorstkowania powierzchni. Na stykach płyt należy umieszczać siatkę metalową. Ocieplanie stropodachów i tarasów może być wykonywane w sposób analogiczny jak przy użyciu płyt styropianu, przy czym pokrycie papowe stropodachów może być układane bezpośrednio na płytach fenolowo-formalde- hydowych.