Ocieplenie stropodachów płytami pianizolu

 
 

Piyty o jednakowej grubości układa się na wyrównanej powierzchni stropu na dotyk bez ich przyklejania, następnie przykrywa je papą sklejoną na zakładach w celu zabezpieczania płyt pianizolu przed wodą zaro- bową z zaprawy, z której wykonuje się podkład pod wykładziny z tworzyw sztucznych.

Chodzenie po warstwie pianizolu wymaga stosowania desek o grubości ok. 40 mm i powierzchni ok. 0,4 m2. Wspomniany podkład na warstwie pianizolu powinien być wykonany z zaprawy cementowej 1 : 3 4- 1 : 4 o grubości co najmniej 30 mm.

W przypadku układania płyt pianizolu na podłożu wykonanym na gruncie, konieczne jest umieszczenie pod nimi izolacji przeciwwilgociowej niezależnie od drugiej ułożonej na płytkach, w celu ochrony ich przed wodą z zaprawy. Izolacja przeciwwilgociowa powinna również oddzielać pianizol od murów ściennych.

Ocieplenie stropodachów płytami pianizolu wykonuje się analogicznie jak na stropach z tą różnicą, że pod płytami umieszcza się izolację paro- chronną z papy lub co najmniej przykleja się płyty lepikiem asfaltowym na gorąco, który w pewnych warunkach stanowi dostateczną izolację pa- rochronną stropodachu. Gładź wyrównawczą o grubości 30 mm, ułożoną na papie przykrywającej płyty pianizolu, gruntuje się roztworem asfaltowym, a następnie wykonuje się pokrycie papowe całego dachu.

Do klejenia papy może być w tym przypadku stosowany lepik asfaltowy na zimno lub na gorąco. Według Instytutu Badawczego w Magdeburgu do izolowania ścian i stropów chłodni składowych mogą być stosowane płyty o różnych ciężarach i wytrzymałościach.

Na rys. 6-36 widoczna jest izolacja ściany z przesunięciem styków płyt w sąsiednich warstwach, a na rys. 6-37 sposób izolowania płytami o znacznym ciężarze objętościowym (np. 180-P200 kG/m3), między które wkładane są bloki z tworzywa lekkiego (np. o ciężarze 15 kG/m3). Umożliwia to, po odpowiednim zabezpieczeniu całej warstwy termicznej papą, ułożenie zbrojonej płyty betonowej pod posadzką na silnych żeberkach o niskim współczynniku przewodzenia ciepła. Do przyklejania płyt zarówno do ścian jak i stropów stosuje się lepik asfaltowy na gorąco.