Ocieplenie ścian szczelinowych

 
 

Spośród szeregu różnych rodzajów ścian oszczędnościowych z cegieł lub bloków, najbardziej nadają się do ocieplania tworzywami sztucznymi ściany szczelinowe, tj. dwuwarstwowe ze szczeliną między warstwami. Ponieważ takie puste szczeliny umożliwiają ruch powietrza na wysokości całej kondygnacji oraz jego wymianę, nie podwyższają one wartości cieplnej przegród. Wypełnienie ich materiałem termoizolacyjnym znacznie poprawia izolacyjność cieplną ścian, umożliwiając wykorzystywanie ich przy wznoszeniu normalnych domów mieszkalnych odpowiadających w pełni istniejącym wymaganiom cieplnym.

Grubość poszczególnych warstw w ścianach jest dobierana w zależności od przeznaczenia. Porównanie ścian warstwowych o jednakowej izolacyjności cieplnej (K = 0,85 kcal/m2h °C) wykonanych z różnych materiałów przedstawia tablica 6-6. Jak wynika z tej tablicy, bardzo małe zwiększenie grubości warstwy termoizolacyjnej z tworzyw sztucznych wpływa poważnie na zmniejszenie grubości i ciężaru ścian zewnętrznych budynku.

Polistyren spieniony (styropian) jest jednym z lepszych materiałów termoizolacyjnych z tworzyw sztucznych. Odznacza się on małym ciężarem objętościowym, małą nasiąkliwością, dostateczną wytrzymałością

Przyczepność zapraw i betonów do wyrobów styropianowych o powierzchni nienaruszonej jest niedostateczna. W celu jej poprawienia szorstkuje się te powierzchnie szczotkami metalowymi lub powleka wodną emulsją asfaltową i posypuje piaskiem (rys. 6-23 i 6-24).

Do klejenia styropianu używa się lepików asfaltowych na gorąco (por. tablica 6-3), zaczynu gipsowego lub cementowego, emulsji asfaltowej, kleju polioctanowego (np. Winylep W lub Polacet) lub innych klejów, sprawdzonych w odpowiednich laboratoriach.