Materiały najczęściej używane do izolacji cieplnej

 
 

Izolacje cieplne z tworzyw sztucznych nadają się do układania na stropach nad piwnicami lub pomieszczeniami chłodnymi i nad przestrzenią otwartą, w stropodachach i tarasach oraz na stropach poddasza, w ścianach zewnętrznych i przy klatkach schodowych jako ochrona przed zimnem wszelkich zbiorników cieczy, suszarni, przewodów rurowych i wielu innych obiektów, a jako ochrona przed ciepłem - wszelkich chłodni, składów lodu, sztucznych lodowisk itp.

Warstwy izolacyjne ze spienionych tworzyw sztucznych o bardzo niskich współczynnikach przewodzenia ciepła pozwalają znacznie zmniejszyć grubość i ciężar izolowanych przegród oraz zmniejszyć ilość materiałów opałowych przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń. Spośród materiałów, które najczęściej są używane do izolacji cieplnej, najbardziej znane są:

- polistyren spieniony (Styropian, Styropor, Styrofoam),

- spienione tworzywo mocznikowo-formaldebydowe (Pianizol, Pia- therm, Iporka, Mipora),

- spienione żywice fenolowo-formaldehydowe,

- spieniony polichlorek winylu (Polocel),

- płyty karbowane z twardego PCW,

- poliuretan spieniony (Moltopren).

Inne materiały, jak guma porowata, spienione tworzywo mocznikowo- -gipsowe, styropianobeton i inne są stosowane w mniejszym zakresie lub znajdują się w początkowym okresie rozwoju.

Ze względu na wrażliwość wielu materiałów z tworzyw sztucznych na działanie podwyższonych temperatur, należy zwracać uwagę na temperaturę lepików przeznaczonych do ich przyklejania. Lepiki asfaltowe są podgrzewane do temperatury ok. 180°C.