Izolacje przeciwwodne w zbiornikach, basenach lub neutralizatorach

 
 

Izolacje przeciwwodne w zbiornikach, basenach lub neutralizatorach wykonuje się zastępując papę stosowaną w dotychczasowych rozwiązaniach - folią z tworzyw sztucznych. Na rys. 6-7 pokazano przekrój izolacji basenu kąpielowego.

Mniejsze zbiorniki lub baseny, w których nie przewiduje się żadnych pęknięć skurczowych lub spowodowanych odkształceniami konstrukcji, można izolować powłoką z żywic syntetycznych bez dodatkowych izolacji z materiałów rolowych.

Na rysunku 6-8 pokazano mały basen kąpielowy w szpitalu, gdzie jedynie zagruntowano powierzchnię betonu rzadką masą epoksydową o składzie: żywica epoksydowa 100 części wagowo mączka kwarcowa 50 „ „ utwardzacz 10 ,, „ topal-LT-Huls) a następnie ułożono płytki terakotowe 5 X 5 cm na masie epoksydowe] zawierającej cztery razy więcej wypełniacza niż masa gruntująca.

Ze względu na płynięcie masy i czas jej wiązania wynoszący ponad 1 godzinę, konieczne jest zabezpieczanie w tym okresie płytek przed osuwaniem się (rys. 6-9). Po związaniu masy uzyskuje się wraz z warstwą gruntującą całkowicie szczelne zabezpieczenie basenu przed wyciekami.

Izolację i jednocześnie wykończenie zbiorników lub basenów mogą stanowić również same powłoki bez użycia płytek. W celu uniknięcia pękania powłok, które posiadają znaczny współczynnik rozszerzalności liniowej, dodaje się do nich materiał włóknisty, np. azbest lub krótkie włókna szklane, i nakłada się je za pomocą specjalnych pistoletów. Grubość powłok wynosi l-r-3 mm.

Jako wzmocnienie powłok z żywicy poliestrowej lub epoksydowej stosuje się również niedoprzęd („rowing”) lub tkaninę z włókien szklanych Sposób nakładania powłok pokazano na rys. 6-10, 6-11 1 6-12. lacji) (Vestopal LT-Hiils)