Układ warstw izolacyjnych i pomocniczych

 
 

Do folii poliizobutylenowej stosowane są kleje wytwarzane z mono- styrenu i cyklokauczuku lub z kauczuków polichloroprenowych względnie lepiki asfaltowe bez wypełniacza.

Krajowy klej („C” do oppanolu na beton) jest wytwarzany z cyklokau- czuku, daje połączenia o wytrzymałości na rozerwanie w granicach 3-7-4 kG/cm2 i może być stosowany do temperatury +50°C.

Do folii miękkiej PCW stosuje się kleje winylowe (do tej samej temperatury). Kleje nanosi się cienkimi warstwami zarówno na podkład, jak i na spód przyklejanych folii zużywając ich ok. 0,6-f-l,0 kg na 1 m2 izolowanej powierzchni.

Układ warstw izolacyjnych i pomocniczych przy zewnętrznej ochronie podziemi budynków przedstawiono na rysunku 6-6 roboty są prowadzone przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej poniżej spodu podłoża, przy czym poziom ten jest utrzymywany aż do chwili wykonania płyty dociskowej i uzyskania przez nią wymaganej wytrzymałości.

Po przyklejeniu folii przykrywa się ją warstwą papy izolacyjnej asfaltowej, sklejonej na zakładach lepikiem asfaltowym, w celu uniezależnienia termicznych ruchów folii i konstrukcji, a następnie nakłada warstwę ochronną z zaprawy cementowej 1 : 4 o grubości 3-H5 cm. Dopiero po takim zabezpieczeniu izolacji poziomej wykonuje się na niej płytę dociskową. W trakcie wznoszenia murów z cegły, ustawionych na płycie dociskowej, zalewa się zaprawą cementową przestrzeń między ścianą a izolacją bardzo dokładnie, gdyż po przerwaniu pompowania wody z wykopu i podwyższeniu się jej poziomu, warstwa ta staje się właściwym podkładem pod izolację z folii. kąpielowego