Izolacje przeciwwodne cz. II

 
 

Podkład pod izolację z folii stanowi zwykle starannie wyrównany beton lub wyprawa cementowa nałożona na sztywną konstrukcję. Wszelkie załamania powierzchni są zaokrąglone promieniem ok. 3 cm. Przed przyklejeniem folii podkład wymaga starannego oczyszczenia i zagruntowania roztworem asfaltowym, a po jego wyschnięciu powinien być posmarowany klejem przeznaczonym do folii i betonu (np. klej ,,C” do oppanolu na beton).

Folia przed przyklejeniem powinna być oczyszczona z talku miękką szczotką, a nawet zmyta ługiem mydlanym i czystą wodą, a następnie wysuszona. Po rozsmarowaniu kleju na folii i na podkładzie należy odczekać kilka lub kilkanaście minut, aż przy dotyku będą się ciągnęły nitki kleju, po czym przykłada się folię do podkładu wyciskając spod niej powietrze tak, aby nie powstały pęcherze. Nadmiar kleju sprzyja tworzeniu się pęcherzy, niedostateczna jego ilość nie zapewnia przyklejenia folii na całej powierzchni.

Połączenia arkuszy wykonuje się na spojone tym samym klejem zakłady szerokości ok. 5 cm z ewentualnym ich dodatkowym zespawaniem gorącym powietrzem. Szczelność folii z tworzyw sztucznych powinna być ściśle kontrolowana już w zakładach produkcyjnych, ale i na budowie trzeba również przeprowadzać taką kontrolę. Każdą folię można sprawdzać pod światło zaznaczając miejsca prześwitów. Oprócz tego folie nieprzewodzące prądu można sprawdzać zarówno przed jak i po przyklejeniu za pomocą induktora iskrowego 10 kV/mm. Stwierdzone nieszczelności należy łatać lub usuwać uszkodzone odcinki arkusza. Łatanie wykonuje się przez naklejanie odcinków folii na miejsce uszkodzone, używając przy tym kleju odpowiedniego dla danej folii.