Modyfikowane tworzywa pochodzenia naturalnego

 
 

Tworzywa sztuczne z modyfikowanych tworzyw naturalnych organicznych znane są już od dawna. Największe znaczenie mają octan i octanomaślan celulozy, które znajdują zastosowanie jako płyty i folie (przeważnie przezroczyste), kształtki wtryskowe, rury oraz jako proszki do powlekania (metodą fluidyzacyjną oraz natryskową). Mniejsze znaczenie mają lakiery acetylocelulozowe. Tworzywa te charakteryzują się dobrymi własnościami mechanicznymi (udarnością) i optycznymi. Szczególnie octanomaślan celulozy stosowany jest do produkcji szeregu artykułów ciekawych dla budownictwa. Przy odpowiedniej stabilizacji na działanie promieni ultrafioletowych, tworzywa te nadają się do produkcji przezroczystych płyt i rur odpornych na uderzenia i na działania atmosferyczne. Przepuszczalność promieni widzialnych jest tylko o 5% niższa niż szkła nieorganicznego, a dobre własności mechaniczne pozwalają na zmniejszenie grubości płyt. Przy wytłaczaniu odznacza się octanomaślan celulozy doskonałą płynnością nawet w bardzo cienkich warstwach, produkuje się więc z niego profile różnego rodzaju, np. z folią aluminiową wewnątrz, co przy odpowiednim zabarwieniu octanomaślanu celulozy daje efekt metalicznego, złotego koloru. Tę samą zaletę wykorzystuje się przy produkcji metodą wtryskową wszelkiego rodzaju okuć zbrojonych wkładkami stalowymi [10, 75],

Ciekawe zastosowanie znajduje bardzo drobno sproszkowany octanomaślan celulozy do powlekania metalowych kształtek metodą fluidyzacyjną. W ten sposób osiąga się trwałe a wielokolorowe powłoki (dowolnej grubości) na okuciach metalowych, siatkach, zaworach, częściach wentylatorów itp. [7, 10, 75].