Poliuretany

 
 

Poliuretany powstają w wyniku reakcji poliaddycji izocyjanianu i poliestru lub polieteru. Reakcję tę prowadzi się często u przetwórcy np. bezpośrednio na budowie. Stanowi to zaletę poliuretanów, które znajdują zastosowanie głównie jako żywice spienione [62] i doskonałe lakiery powłokowe oraz jako masy bezrozpuszczalnikowe do wykładzin chemoodpornych o doskonałej odporności na ścieranie i działanie czynników chemicznych. Spienianie poliuretanów prowadzi się również „in situ” na budowie lub w wytwórni prefabrykatów, a ciężar objętościowy można dowolnie regulować (patrz p. 2.7.2 i 3.4.5). Szczególne znaczenie w budownictwie mają masy bezrozpuszczalnikowe oraz elastomery poliuretanowe do natryskiwania na zimno ,in situ”, dające grube (do 20 mm) powłoki antykorozyjne i chemoodporne, nadzwyczaj odporne na ścieranie, uderzenia itp. [65, 76, 78].

Ostatnio pojawiły się duromery poliuretanowe, z których produkuje się wielkie kształtki przestrzenne (również na budowie) z ciekłych składników na zimno, wylewanych do form, łatwych do wykonania (na ciśnienie ok. 1 kG/cm2). Ten kierunek może stać się wielką rewelacją w budownictwie w najbliższym czasie (patrz p. 2.7.2).

Żywice poliuretanowe mają bardzo duże znaczenie jako kleje i środki łączące różne tworzywa i materiały, np. gumę z metalami, metale z tworzywami sztucznymi (np. z polichlorkiem winylu), włókna syntetyczne z tworzywami sztucznymi itp. Umożliwia to łączenie ze sobą różnych materiałów osiąga się w ten sposób bardzo ciekawe wyniki, jak np. powlekanie kształtek metalowych oraz tkanin poliamidowych polichlorkiem winylu itp.

Ciekłe żywice poliuretanowe reagują z innymi środkami, jak np. bitumami, olejem rycynowym itp., co wykorzystuje się do produkcji elastycznych mas uszczelniających i kitów dylatacyjnych.

Lakiery i masy poliuretanowe stosuje się do powlekania wnętrz rur i kształtek oraz powierzchni płyt azbestowo-cementowych. Lakiery poliuretanowe są chemoodporne, odporne na ścieranie, uderzenia, działanie wody i czynników atmosferycznych, mimo więc dość wyso kiej ceny są nieocenione jako lakiery podłogowe, chemoodporne itp. (do stali, drewna, betonu, aluminium, asfaltu, azbesto-cementu, płyt pilśniowych, paździerzowych a nawet do płyt i folii z innych tworzyw sztucznych, np. z PCW, styropianowych, poliestrowych itp.) [48, 110].