Przykłady budynków z tworzyw sztucznych cz. II

 
 

We Włoszech, na wystawie Triennale w 1957 r., pokazano domek z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym przypominający sześcian (rys. 13-3). Skonstruowano go z uprzednio przygotowanych elementów kątowych. Elementy z drzwiami i oknami są płaskie. Człony sześcienne można zestawiać w celu uzyskania obszerniejszych lokali. Jako rdzenia w płytach warstwowych użyto tu wkładek papierowych przesyconych żywicą syntetyczną i uformowanych na kształt plastrów miodu.

W tym samym roku powstał również domek amerykański firmy Man- santo Chemical Company, Został on wzniesiony na terenie Walt-Disney- -Land w Kalifornii {rys, 13-4 i 13-5).

Domek składa się z krzyżowo zestawionych elementów z łupin, uformowanych z warstw żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym i rdzenia ze spienionych tworzyw sztucznych, dzięki temu uzyskano elementy dość lekkie (50--75 kG/m2). Montaż budynku polegał na łączeniu elementów śrubami i klejem. Budynek obliczono na szereg najniekorzyst- niejszych czynników, przyjmując parcie wiatru 145 kG/m2. Przy różnych kierunkach wiatrów powstawały w konstrukcji różne momenty zginające, które mają poważny wpływ na sposób łączenia elementów.

Pod względem termicznym i klimatyzacyjnym budynek zdał egzamin gdyż przy zagrzaniu łupin zewnętrznych przez słońce do temperatury ok. 8GUC utrzymywano wewnątrz temperaturę nie wyższą niż 21 °C. Przy silnej operacji słonecznej w budynku powstawały również pewne deformacje mające wpływ na połączenia elementów. Największą sztywność uzyskano traktując konstrukcję jako statycznie niewyznaczalną. Grubość powłoki poliestrowej w części wspornikowej wynosi w opisanym budynku 19 mm (moduł E = 140 000 kG/cm-).