Przewody wentylacyjne z PCW

 
 

W stykach poszczególnych odcinków przewodu umieszcza się uszczelki ze spienionego miękkiego PCW lub podobne. Spawanie podłużne przewodów prostokątnych zaleca się wykonywać na ściankach, a nie w narożu.

Przewody wentylacyjne z PCW nie powinny być narażone na działanie temperatury powyżej + 50°C lub poniżej 0°C. Prowadzone są one zwykle w odległości co najmniej 3-1-5 cm od ścian i stropów, przepuszczane przez przegrody zwykle pod kątem zbliżonym lub równym 90°, przy czym połączenie odcinków przewodu nie może znajdować się wewnątrz przegrody. O ile odcinki przewodów są krótkie (2-H3 m), nie wymagają stosowania urządzeń kompensacyjnych, gdyż ich rolę spełniają wszelkie załamania. Przy dłuższych ciągach należy zapewnić odpowiedni ruch poszczególnym odcinkom w ramkach z kątowników, bądź stosować wstawki z miękkiej folii PCW jak przy wentylatorze.

W przejściach przez przegrody zostawia się luz dookoła przewodu i wypełnia go materiałem elastycznym, np, z miękkiego PCW. Przewody mocuje się na wspornikach, wieszakach itp., analogicznie jak przewody z blachy. Na wsporniki, obejmy i inne elementy umieszcza się podkładki z gumy, filcu lub miękkiego spienionego PCW o grubości ok. 3 mm.

Przewody powinny być szczelne i nie mogą być narażone na żadne obciążenie statyczne lub dynamiczne. Przewody z PCW są stosowane głównie do odprowadzania z pomieszczeń zużytego powietrza, zmieszanego z gazami agresywnymi lub do odprowadzania samych gazów agresywnych.