Rurociągi polietylenowe

 
 

Rury polietylenowe jako obojętne pod względem fizjologicznym, tj. bez smaku i zapachu, nadają się przede wszystkim do budowy rurociągów wody pitnej. Dzięki lekkości i giętkości mogą być one układane w długich odcinkach, co zmniejsza ilość połączeń, a zwiększa szczelność przewodu. Ich duża odporność na uderzenia i na niskie temperatury ( -60°C) oraz mała przewodność cieplna pozwalają wykorzystywać je przede wszystkim do układania zewnętrznych rurociągów podziemnych. Dno wykopów, przeznaczonych do układania rurociągów tego typu, powinno być wyrównane, a w gruntach twardych należy na nim złożyć podsypkę piaskową grubości 5-=-10 cm.

Rury do średnicy 75 mm są dostarczane przeważnie w zwojach, powyżej tej średnicy - w długich odcinkach prostych, przewożonych niejednokrotnie na kilku platformach kolejowych (rys. 12-14). Łączenie tych odcinków między sobą może być dokonywane przed ułożeniem w wykopie (rys. 12-15). Łączenie rur polietylenowych za pomocą klejów nie jest dosta- w terenie za pomocą złączy metalowych z podkładką i nakrętką tecznie pewne, dlatego też do łączenia ich stosuje się połączenia zaciskowe (rys. 12-16-1-12-18) lub kołnierzowe (rys. 12-19). Te same połączenia służą do łączenia rur polietylenowych z metalowymi (rys. 12-20),