Stosowanie listew z PCW do wykańczania okładzin i stolarki

 
 

Listwy, zwłaszcza z polichlorku winylu, są stosowane do przykrywania styków płyt, używanych, podobnie jak boazerie, do wykładania powierzchni ściennych. Listwy te są przymocowywane do klocków drewnianych osadzanych w ścianie za pomocą wkrętek. Płyty okładzinowe są wsuwane w wyżłobienia profili już po ich przykręceniu do ścian. W trakcie podsuwania płyt pod brzegi listew można podgrzewać je gorącym powietrzem z suszarki ręcznej.

Różne sposoby przytwierdzania listew z PCW w stykach płyt ściennych pokazano na rys. 11-4. Są one przyklejane, względnie przykręcane wkrętami do drewna lub utrzymywane na swoim miejscu dzięki specjalnemu wyprofilowaniu lub za pomocą uchwytów wygiętych z blachy.

Do zakończenia blatów stołów i szaf wbudowtnych służą profile pokazane na rys. 11-5, a ochroną naroży ścian uzyskuje się dzięki zastosowaniu profili przedstawionych na rys. 11-6, przy styku płyt lub szafek ze ścianą stosuje się profile pokazane na rys. 11-7, a do przykrywania styków stołów kuchennych lub wanien ze ścianą - profile przedstawione na rys. Listwy z PCW i poliestrowe są stosowane również w oknach i skrzydłach drzwiowych. Zastosowanie listew w tym zakresie omówiono w rozdz. 9.