Okna typu Glakresit cz. II

 
 

Utwardzanie następuje w temperaturze 150 °C, ciśnienie przy prasowaniu wynosi do 10 kG/cm2. Po zakończeniu procesu utwardzania otwiera się prasę i wyjmuje element wraz z rdzeniem prasowniczym usuwanym dopiero po ostygnięciu elementu, mającego inny współczynnik rozszerzalności cieplnej niż rdzeń. 1

Na rys. 9-15b pokazano konstrukcje połączenia w narożu ramiaków skrzydła okiennego. W otworach ramiaków osadza się 2 cylindryczne trzpienie. Jeden z trzpieni jest lekko wygięty i przy obrocie za pomocą śrubokręta wywiera nacisk na blachę narożnika (wskutek powstania mi- mośrodu przy obrocie), dzięki czemu uzyskuje się dostatecznie wytrzymałe połączenie obu łączonych elementów. '

Glakrezyt ma żóltobrązową barwę, właściwą dla żywic krezolowych, co nie odpowiada kolorystycznym wymaganiom stawianym elewacjom budynków. Przy próbach barwienia tworzywa w masie przez dodanie pigmentów napotkano trudności. Istnieją jednak możliwości uszlachetnienia powierzchni elementów okien przez powlekanie ich barwnymi lakierami, np. lakierem z żywic alkidowych lub poliuretanowych, nadającym szczególnie estetyczny wygląd. rzywa fenolowo-wiórowego (ZSRR)

Przeprowadza się obserwacje zachowania się okien z glakrezytu w warunkach eksploatacji, a zwłaszcza wpływu nasłonecznienia, opadów atmosferycznych, izolacyjności cieplnej, możliwości gromadzenia się wody opadowej w wydrążeniach elementów itp. Należy zaznaczyć, że w pierwszej partii wbudowanych okien stwierdzono niedostateczną ich odporność na zawilgocenie, spowodowaną ubytkiem żywicy w narożach skrzydeł okiennych i zniszczeniem włókna szklanego.

W ZSRR trwają próby nad wprowadzeniem okien z zastosowaniem warstw nośnych z poliestrów zbrojonych włóknem szklanym i wypełnieniem z pianki polistyrenowej. Ponadto produkuje się w skali doświadczalnej okna z wiórów drzewnych sklejonych żywicą fenolową (rys. 9-16) okna te charakteryzują właściwości fizyko-mechaniczne zbliżone do właściwości okien drewnianych, przy czym ze względu na wykonywanie okien metodą prasowania uzyskuje się wytrzymałość naroży o ok. 30°/o większą aniżeli w oknach drewnianych.

W NRF opracowano prototyp okna znajdującego się w przygotowaniu do produkcji przemysłowej. Okno jest otwierane przez pochylenie i poślizg, co eliminuje zawiasy.