Folie jednowarstwowe

 
 

Folie jednowarstwowe przykleja się - zależnie od rodzaju podłoża - klejami dyspersyjnymi, klejami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne lub klejami neoprenowymi. Do przyklejania folii pikowanych stosuje się kleje celulozowe lub zawierające rozpuszczalniki organiczne. Folie na podkładzie z tkaniny przykleja się klejami celulozowymi, dyspersyjnymi i rozpuszczalnikowymi, przy czym często stosuje się kleje chloroprenowe.

Przy wykonywaniu okładzin mocowanych mechanicznie pocięte arkusze zszywa się w większe powierzchnie za pomocą nici jedwabnych lub z tworzywa sztucznego (np. z nylonu) lub łączy za pomocą spawania. Następnie scalone arkusze przybija się od góry do podkładu poddając je jednocześnie lekkiemu naciągnięciu w kierunku bocznym. Przybijane arkusze wygładza się od środka w kierunku ku krawędziom, podobnie jak przy wykonywaniu okładziny przyklejanej do podłoża. W kierunku długości arkusza folia jest naciągana (wskutek czego wydłuża się o 3-5%) i przybita gwoździami odpowiednie naciągnięcie folii jest szczególnie istotne, gdyż przy niestarannym wykonaniu wywołuje się nadmierne i szkodliwe wydłużenie podatnego materiału.

Gwoździe do mocowania folii mają przekrój kołowy i dużą średnicę główek. Pod główkami gwoździ umieszcza się tekturowe podkładki. Brzegi cienkich folii w miejscach mocowania są dwu- lub trzykrotnie zaginane. Do mocowania folii (zwłaszcza pikowanych) stosuje się gwoździe z główkami osłoniętymi folią (rys. 8-9) lub gwoździe z tworzywa termoplastycznego.

Niekiedy okładziny ścienne montuje się z elementów w postaci ram z naciągniętą na nich folią. Gotowe elementy mocuje się do ścian za pomocą wkrętów, a styki przekrywa się profilami z tworzywa sztucznego, aluminium lub drewna.

W wielu przypadkach okładzinom z folii umocowanym mechanicznie nadaje się kształt falisty. Na rysunkach 8-10, 8-11 i 8-12 pokazano przykłady okładzin ściennych w budynkach użyteczności publicznej.