Folie półprzezroczyste

 
 

Okładziny na powierzchniach tynkowanych lub na ścianach z elementów prefabrykowanych mocuje się mechanicznie (przez rozpięcie na podkładzie rusztowym) lub za pomocą kleju. Wyprawy lub prefabrykaty powinny być powietrzno-suche, gdyż okładzina z folii stanowi ekran paroszczelny. Przy stosowaniu okładzin przyklejanych do podłoża powierzchnię jego pokrywa się szpachlówką, szlifuje i gruntuje roztworem wodnym kleju o stosunku klej : woda jak 1:3 1 : 5.

Folie półprzezroczyste (przeświecające) przykleja się do syntetycznych powłok lakierowanych naniesionych na podłoże.

Okładziny z folii mogą być przyklejane do podłoży z płyt pilśniowych i tworzyw spienionych (np. pianek polisterynowych lub poliuretanowych). Na podłożach z tworzyw spienionych (o nierównej powierzchni) stosuje się folie wzorzyste, z wzorem wytłaczanym. Styki płyt pilśniowych lub spienionych tworzyw sztucznych wyrównuje się masą klejową lub szpach- tlówką, a następnie szlifuje aż do uzyskania gładkiej i jednolitej powierz- chri.

Przy przyklejaniu folii jednowarstwowych arkusze okładziny wygładza się starannie od środka w kierunku ku krawędziom w celu usunięcia fałd i pęcherzyków powietrza. W przypadku wykonywania okładziny z folii samoklejącej warstwę papieru usuwa się bezpośrednio przed naklejaniem uprzednio przyciętych arkuszy. Arkusze folii jednowarstwowych są łączone na zakład o szerokości 2-3 cm.

Okładziny z folii pikowanych można przyklejać bezpośrednio do niewy- gładzonych podłoży (np. do tynku) podłoże powinno mieć dostatecznie dużą wytrzymałość ze względu na dość znaczną sztywność okładziny. Na rys. 8-8 pokazano okładzinę z folii pikowanej przyklejoną do podłoża oraz naciągniętą na podkładzie z lat drewnianych.