Czynniki działające na podłogi

 
 

W zakładach przemysłu chemicznego, spożywczego i wielu innych znajdują się pomieszczenia lub ich części, gdzie na podłogi działają czynniki agresywne w sposób bardziej intensywny (przeważnie w pobliżu różnych wanien, koryt, zbiorników i innych podobnych urządzeń, z których wyciekają lub rozpryskują się ciecze o różnych składach chemicznych, szkodliwych dla materiałów budowlanych). W takich miejscach lub nawet w całych pomieszczeniach wykonuje się podłogi specjalne.

W zależności od rodzaju tych cieczy konieczne jest stosowanie podłóg kwasoodpornych lub ługoodpornych. Niekiedy konieczne jest stosowanie podłóg olejoodpornych, odpornych na działanie rozpuszczalników organicznych itp. Im więcej różnych cieczy jest używanych w danej hali, tym trudniej dobrać właściwe materiały na podłogę.

W każdym przypadku należy liczyć się ze zmywaniem podłóg wodą w obfitych ilościach i z tego względu powinny one odznaczać się znaczną wodoodpornością. Z tego powodu nie mogą być stosowane podłogi z betonu kwasoodpornego na szkle wodnym, ani podłogi płytkowe spoinowane kitem kwasoodpornym na szkle wodnym, gdyż materiały te nie są dostatecznie odporne na długotrwałe działanie wody.

Niezależnie od wpływów natury chemicznej, konieczne jest przy projektowaniu podłóg liczenie się jeszcze z charakterem obciążeń użytkowych (ruch pieszy, kołowy, naciski skupione, uderzenia itp.) i temperaturą. Dopiero uwzględnienie wszystkich czynników działających na podłogę pozwala dokonać właściwego doboru materiałów i prawidłowego układu odpowiednich warstw w konstrukcji podłogowej.