Wykładanie schodów

 
 

Stopnie schodowe są w każdym budynku najbardziej narażone na zużycie. Szybkość zużycia zależy od odległości od drzwi wejściowych, od jakości wykonania i od rodzaju użytego na stopnie materiału, od ilości osób korzystających z klatki schodowej oraz od sposobu konserwacji stopni.

Na stopnie schodowe przeznacza się najbardziej twarde i estetycznie prezentujące się materiały, jak drewno dębowe i jesionowe, marmury, piaskowce, granity, a ostatnio bardzo często lastryko. Wszystkie te materiały są bardzo kosztowne i wymagają długotrwałej obróbki mechanicznej. Wprowadzenie tworzyw sztucznych do wykańczania nimi stopni betonowych poważnie upraszcza wykonywanie robót w tym zakresie i pozwala uzyskiwać trudno ścieralne i estetyczne biegi klatek schodowych.

Najbardziej nadają się do tego celu wykładziny z polichlorku winylu, gumy i żywic epoksydowych. Wykładziny stopni schodowych formowane z polichlorku winylu mogą być dwojakiego rodzaju:

- a) złożone z krawężnika i pasa, uciętego ze zwykłej wykładziny arkuszowej,

- b) w postaci jednolitego krawężnika z jednym ramieniem odpowiadającym szerokości stopnia,

- c) w postaci krawężników z twardego PCW wpuszczanych w beton.

Przy wyklejaniu stopni na całej powierzchni (rys. 7-27) krawężnik musi posiadać długość odpowiadającą całemu stopniowi. Przy oklejaniu stopnia wzdłuż obu krawędzi wymagana jest większa długość krawężnika (rys. 7-28), a przy naklejaniu na stopnie tylko dywanu z tworzyw sztucznych zużycie krawężników jest najmniejsze (rys. 7-29).