Podłogi z płytek lub wykładzin rulonowych z warstwą izolacyjną

 
 

Dążność do podwyższenia jakości mieszkań pod względem akustycznym jest przyczyną rozpowszechnienia w wielu krajach płytek i wykładzin z warstwą tłumiącą dźwięki uderzeniowe.

W wielu krajach produkuje się płytki podłogowe, składające się z 3 warstw. Dolna warstwa o grubości 0,5 mm jest wykonana z polichlorku winylu o strukturze zwartej, warstwa środkowa o grubości 1,2 mm stanowi porowatą i sprężystą przekładkę tłumiącą, wyprodukowaną na bazie PCW, lecz z dużą zawartością wypełniaczy, warstwa górna (użytkowa) również z PCW ma grubość tylko 0,3 mm i szczególnie wysoką odporność na ścieranie.

Zwiększenie izolacyjności akustycznej wykazują również płytki podłogowe produkowane na Węgrzech (rys. 7-9) są one dwuwarstwowe, przy czym dolna warstwa jest wykonana z odpadów gumowych. warstwowych i - płytka PCW grub, 3 mm, 2 - uor- sttua podJciadDtua 2 odpadów gumowych,

Znacznie szerzej są stosowane w wielu krajach wykładziny rulonowe na spodzie izolacyjnym. Warstwę wierzchnią wykonuje się techniką powlekania z czystego PCW lub z dodaniem niewielkiej ilości wypełniaczy. Na warstwę dolną (tłumiącą dźwięki uderzeniowe) przeznacza się najczęściej filc (na ogół igłowy), korek lub spieniony polichlorek winylu. Produkuje się również wykładziny (np. Spoknol - Elastic w NRF) składające się z trzech warstw: warstwy użytkowej, środkowej warstwy izolacyjnej ze spienionego polichlorku winylu oraz warstwy spodniej o strukturze zwartej zastosowanie warstwy dolnej ułatwia przyklejenie wykładziny do podłoża.

Podłogi z płytek lub wykładzin rulonowych z warstwą izolacyjną cz. II

Grubości poszczególnych warstw wykładzin wahają się w szerokich granicach. Zakres grubości całkowitych wykładzin na spodzie izolacyjnym z filcu wynosi 2,5H-3,5 mm, warstwa użytkowa ma najczęściej grubość od 1,0 do 1,8 mm, a nawet w niektórych wykładzinach zaledwie 0,5 mm. Wykładziny z warstwą izolacyjną ze spienionego polichlorku winylu mają na ogół całkowitą grubość od 2,5 do 4,0 mm, a grubość warstwy użytkowej od 0,4 do 1,8 mm.

Przy stropach o niedostatecznej izolacyjności na dźwięki uderzeniowe zbyt wysoki poziom ciśnienia akustycznego występuje w pasmach wysokiej częstotliwości (rys. 7-10). W pasmach tych wykładziny z warstwą izolacyjną powodują wyraźny spadek poziomu ciśnienia, natomiast zwiększenie izolacyjności w zakresie małych i średnich częstotliwości jest niewielkie (krzywa 3) lub nawet poziom ciśnienia w kilku pasmach jest duży, lecz pojedyncze odchylenie charakterystyki od krzywej normowej nie przekracza 8 dB, tj. maksymalnego dopuszczalnego odchylenia.

Średni przyrost tłumienia dźwięków w zakresie częstotliwości 100-e- 3200 Hz dla wykładzin z warstwą izolacyjną waha się na ogół w granicach od 9-20 dB, przy czym zależy on już nie tylko od rodzaju wykładziny, lecz również i od konstrukcji stropu.

Pod względem ciepłochłonności podłogi z wykładzinami z warstwą izolacyjną można na ogół zaliczyć do tzw. podłóg dość ciepłych. Współczynnik przewodności cieplnej wykładzin z warstwą izolacyjną z filcu wynosi ok. 0,05, a wykładzin na spienionym polichlorku winylu - ok. 0,08 kcal/mh°C.