Podłogi z wykładzin rulonowych

 
 

Podłogi z wykładzin rulonowych mają niewielką ilość spoin, są więc bardziej higieniczne od podłóg z płytek. Całkowitą szczelność nawierzchni można uzyskać przez warsztatowe zgrzewanie lub spawanie styków i układanie jednolitych arkuszy. Z tego względu w niektórych krajach (np. na Węgrzech) stosuje się niemal wyłącznie podłogi z wykładzin rulonowych.

Na ogół wykładziny rulonowe składają się z kilku warstw o różnych właściwościach dolne warstwy zawierają różne wypełniacze, warstwa górna (użytkowa) ma największą zawartość PCW. Produkuje się również wykładziny jednowarstwowe, lecz w znacznie mniejszym zakresie. Ponadto stosuje się wykładziny z dolną warstwą z tkaniny, co nie ma większego znaczenia pod względem akustycznym, lecz zmniejsza ciepłochłonność podłogi i zwiększa jej elastyczność przy chodzeniu. W NRF produkuje się wykładzinę (Pegulan, Rekord) o zewnętrznej warstwie użytkowej z bezbarwnej i przezroczystej folii PCW, sprasowanej z warstwą podkładową z folii z nadrukowanym wzorem wykładzina ta jest bardzo odporna na czynniki mechaniczne, przy czym wzorzysty druk zmniejsza w dużym stopniu widoczność drobnych rys i innych uszkodzeń powierzchni podłogi, podobnie jak wzór marmurkowy wykładzin wielowarstwowych, produkowanych w Polsce.

Rulony mają szerokość ponad 1,0 m i długość do 20 m. Grubość wykładzin beztkaninowych wynosi zwykle l,6-2,0 mm, z dolną warstwą tkaniny- 2-1-2,5 mm.

Zakres właściwości technicznych wykładzin rulonowych, które podlegają sprawdzaniu przy odbiorze, jest większy aniżeli płytek. Oprócz cech wymienionych w p. 7.4 stawia się wykładzinom wymagania dotyczące giętkości, przyczepności między poszczególnymi warstwami oraz w niektórych krajach - wytrzymałości na rozciąganie. Szczególną właściwością wykładzin rulonowych jest zdolność przylegania do podłoża po upływie krótkiego czasu od chwili ułożenia ich „na sucho”.

Arkusze wykładziny wielowarstwowej rozłożone na podłożu powinny po upływie nie więcej niż 24 godz. dobrze przylegać na całej powierzchni.