Powłoka z pasty PCW

 
 

Powłoki natryskiwane na gorąco wykonuje się z pasty PCW, z polietylenu, poliamidu, żywic fenolowych, tiokoli itp. (por. p. 2.9.5).

Jakość powłoki z pasty PCW zależy od jakości oraz ilości dodawanego zmiękczacza. Lepkość pasty według wiskozymetru Forda nr 8 wynosi w temperaturze 20°C około 3 min. Podkład pod powłokę jest gruntowany klejem poliwinylowym, a następnie nanoszona jest w kilku warstwach powłoka ochronna. Do nałożenia powłoki jest stosowany specjalny pistolet połączony z butlą acetylenu i sprężonego powietrza oraz z zasobnikiem pasty PCW (ok. 20 1). Pasta wyrzucana z dyszy pistoletu pod ciśnieniem ok. 1,5 at n ulega zmiękczeniu w płomieniu acetylenowym i po zetknięciu z powierzchnią podkładu tworzy powłokę ciągłą o barwie beżowej, podobną do miękkiej folii PCW. Grubość powłoki przy jednokrotnym natrysku wynosi 0,3-r-0,5 mm. W razie konieczności uzyskania powłok grubszych konieczne jest nanoszenie ich w kilku warstwach.

Izolacja natryskiwana z pasty PCW ma zastosowanie przede wszystkim przy ochronie niewielkich elementów o złożonym kształcie i wielokrzy- wiznowych powierzchniach, do łączenia odcinków izolacji z folii w miejscach trudno dostępnych oraz do naprawiania uszkodzeń izolacji z folii PCW. Powłokę stosuje się również w celu zmniejszenia tarcia powierzchni narażonych na ścieranie.

Powłoka z pasty PCW wykazuje odporność na kwasy: siarkowy (o stężeniu 50%), solny (o stężeniu 20%), azotowy (o stężeniu 5%) oraz na ług sodowy (o stężeniu 30%).

Szczelność powłoki sprawdza się induktorem iskrowym o napięciu ok. 40 kV. Im grubsza powłoka, tym napięcie powinno być wyższe.