Spienione tworzywo poliuretanowe cz. II

 
 

Spienianie poliuretanów przy użyciu lekkich, przenośnych i precyzyjnych urządzeń [65], [75] jest łatwe i szybkie, co umożliwia zastosowanie poliuretanów na budowie lub w wytwórni prefabrykatów. Znanych jest już kilka metod spieniania poliuretanów w budownictwie [62], [65]: a) wylewania (bezciśnieniowego lub pod niewielkim ciśnieniem), b) wtrysku z przedspienieniem, c) natrysku (w płynie lub w rozpyleniu).

Przy zastosowaniu metody wylewania z głowicy maszyny spieniającej wlewa się mieszankę do zamkniętej formy lub w miejsce uprzednio przygotowane (np. między ścianę i odeskowanie). Mieszanka natychmiast reaguje, spienia się i szybko utwardza. Przy spienianiu w zamkniętych formach zakorkowuje się otwór przeznaczony do wlania mieszanki wewnątrz formy wytwarza się ciśnienie, które powodując zamykanie się porów pianki polepsza jej właściwości w porównaniu z pianką spienioną bezciśnie- niowo. W przypadkach spieniania bezciśnieniowego wykonuje się kolejno warstwy od dołu do góry.

Podobnie spienia się również izolacje rurociągów, jeśli pozostawia się osłonę (najczęściej z cienkiej blachy). Jeżeli osłona ma być usunięta, na rury nakłada się w odstępach około 1 m krążki dystansowe z twardego tworzywa spienionego, na krążki - elastyczną osłonę (najczęściej z blachy), a następnie przez górny otwór w osłonie wlewa się mieszankę i otwór korkuje. Po spienieniu i utwardzeniu mieszanki zdejmuje się osłonę i przenosi na następny odcinek rury, a krążki dystansowe pozostają w izolacji.