Płyty termoizolacyjne

 
 

Silikonowe 260 j nie pali się nie pali się jest stosowanie w stropodachach takich tworzyw sztucznych, które nie wymagają układania na nich warstw wyrównawczych z zaprawy bardzo podwyższającej ciężar stropodachu. Z tego względu mogą być używane głównie polistyren spieniony, spieniony poliuretan lub piankowe tworzywo fe- nolowo-formaldehydowe.

Oprócz tego można stosować ocieplenie tymi płytami stropodachów od spodu układając je jako dolną warstwę stropu na deskowaniu przed betonowaniem konstrukcji, po uprzednim nadaniu odpowiedniej szorstkości powierzchni płyt lub pomalowaniu na nich pasków emulsją asfaltową.

Do istniejących stropodachów można płyty styropianowe przyklejać od spodu lepikiem asfaltowym na gorąco względnie zaczynem gipsowym. Płyty styropianowe, umieszczone pod stropodachem, służą niekiedy jednocześnie jako warstwa termiczna i wykończeniowa, np. w halach z krytymi basenami, w pomieszczeniach chłodniczych itp.

Płyty termoizolacyjne ułożone na stropodachach są narażone na oderwanie na skutek działania pary wodnej przenikającej z pomieszczeń przez płytę stropową (rys. 6-20). Zapobiegają temu silnie przyklejone na stropach warstwy izolacji parochronnej (p. 6.1.4) lub wykonanie w warstwie ocieplającej kanalików mogących odprowadzać parę wodną na zewnątrz (rys. 6-21). Jeden z prawidłowych sposobów ocieplenia stropodachu przy okapie ilustruje rys. 6-22. stropodachu (bez mostków ter- micznych) i - ?cżrttict zewnętrzna, 2 - Wieniec żelbetowy, 3 - izolacja pozioma z papy, 4 - strop. 5 - tynk wewnętrzny, 6 - uiars/toa wyrównawczo, 7 - izolacja parochronna, 8 - izolacja cieplna ze styropianu, 9 - pokrycie papowe, 19 deska okapowa« 11 - okap z bla- chy, 12 - tynk wodoszczelny na