Wyroby termoizolacyjne z PCW

 
 

Płyty styropianu podgrzewane powyżej -70 do + 100°C stopniowo tracą strukturę porowatą i zmieniają się w plastyczną masę. Pianizol wykazuje pod tym względem wyższą odporność, gdyż niekorzystne zmiany zaczynają w nim zachodzić między temperaturą +80 a + 120°C.

Wyroby termoizolacyjne z PCW zachowują się podobnie jak styropian, ale zmieniają strukturę już powyżej 50°C, wyroby poliuretanowe zaczynają ulegać zmianom w temperaturze powyżej 60-100°C, a fenolowe wytrzymują + 160°C i nie miękną w temperaturach wyższych, lecz stopniowo ulegają zwęgleniu.

Z porównania tych temperatur wynika, że najwłaściwszym lepikiem do łączenia wyrobów termoizolacyjnych z tworzyw sztucznych jest lepik podany w tablicy 6-3 - poz. 3.

Oprócz lepików mogą być jednak stosowane i inne spoiwa i kleje, jak np. spoiwo gipsowe, kleje winylowe, chloroprenowe i inne. Przy stosowaniu klejów rozpuszczalnikowych, konieczne jest sprawdzenie drogą prób, czy nie wywierają one szkodliwego wpływu na przyklejane materiały.