Obróbki dachowe z tworzyw sztucznych cz. II

 
 

Elementy okapowe z tworzyw sztucznych nakłada się na wspomniane zaczepy w taki sposób, aby odgięcie kapinosa bło podsunięte pod wystające na zewnątrz końce zaczepów. Górne brzegi elementów okapowych mocuje się za pomocą gwoździ papowych z podkładkami blaszanymi.

W celu uniknięcia szkodliwego wpływu zmian termicznych powodujących wydłużanie się i kurczenie elementów najlepiej jest wykonywać okap z krótkich odcinków folii o długości ok. 1,00 m, łączonych między sobą na zakłady szerokości 5 cm, zlepiane kitem trwale plastycznym (np. Polkit).

Pokrycie gzymsów i wszelkich wyskoków murów wykonuje się w podobny sposób jak okapy. Po przygotowaniu odcinków pokrycia i po umocowaniu do konstrukcji zaczepów wiatrowych zakłada się wyprofilowane elementy pod zaczepy i mocuje się do ściany hakami poprzez dodatkową opaskę z tworzyw sztucznych (PCW lub PWS).

Pokrycie wierzchu murów ogniowych wykonuje się w sposób analogiczny jak krycie okapów, natomiast pionowe powierzchnie boczne tych murów oraz dolne fragmenty powierzchni głowic kominowych pokrywa się miękką folią PCW lub powłoką z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym w zależności od rodzaju pokrycia dachu (z wyrobów PCW czy PWS).

Rysunki 5-53 i 5-54 przedstawiają przykłady obróbki murów ogniowych i kominów. Folia miękka powinna być przyklejona do równego podkładu, który w tym celu należy przygotować (np. z zaprawy lub z desek, jak pod krycie papą).

Powłoka PWS powinna być wykonywana także na równym podłożu w sposób analogiczny jak opisano w p. 5.3, przy wykonywaniu pokryć dachowych z żywicy poliestrowej. Kominy i mury, wymagające obróbek opisywaną folią lub powloką, powinny być otynkowane zaprawą cementową z zaokrągleniem wszelkich załamań promieniem 3-h5 cm.