Obróbki dachowe z tworzyw sztucznych

 
 

Przez obróbki dachowe rozumie się zabezpieczenie okapów, gzymsów, kominów, murów ogniowych itp. przed zaciekami. Okapy stanowią zakończenie pokrycia połaci dachowych i mają zadanie odprowadzać spływającą z dachu wodę do rynien. Każdy okap powinien być zakończony „kapinosem”. Przykładowe profile pasów nadrynnowych, czyli okapów, są podane na rys. 5-50.

Okapy mogą być wykonywane z twardej folii PCW grubości 1 mm lub profilowane z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Z żywicy poliestrowej formuje się wymagane profile na mokro i bez dodatkowego podgrzewania, z folii twardej PCW formuje się konieczne profile na gorąco, podgrzewając folię strumieniem ciepłego powietrza lub gorącą wodą. W obu przypadkach konieczne jest przygotowanie poprzednio odpowiednich szablonów, według których są następnie formowane elementy okapowe.

Montaż elementów okapowych należy rozpoczynać od umocowania na okapie zaczepów przeciwwiatrowych z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5-1-2,0 mm i innych wymiarach, podanych na rys. 5-51 i 5-52. (Zaleca się układanie profili PCW na warstwie papy).