Rury spustowe cz. II

 
 

Uchwyty do mocowania rur spustowych powinny być wykonywane z płaskowników stalowych ocynkowanych o przekroju 3 X 25 mm. Wewnętrzna średnica uchwytu powinna być o 2 mm większa niż zewnętrzna średnica rur spustowych, dla których jest przeznaczony.

Przekrój rury spustowej powinien być dostosowany do wielkości zlewni. Przyjmuje się, podobnie jak dla rynien, że 1 m2 powierzchni zlewni odpo wiada 1 cms przekroju rury spustowej. Jak wynika z tablic 5-2 i 5-3 rynnom o przekrojach:

Montaż elementów z tworzyw sztucznych powinien się odbywać w temperaturze powyżej + 15°C. W temperaturach niższych wyroby z tworzyw sztucznych są podatniejsze na uszkodzenia, a używane do ich łączenia kleje mogą tracić swoją wartość.

Przed przystąpieniem do montażu rynien i rur spustowych powinny być umocowane odpowiednie dla nich uchwyty jak również powinny być wykonane pokrycia gzymsów, okapów i koszy. Uchwyty dla rur spustowych mocuje się do ścian wzdłuż osi pionowych przeprowadzonych przez osie wpustów wystających z rynien. Zaostrzone końce uchwytów (rurhaków) powinny być wbite w mur na wyznaczonej osi w odstępach 2,00-3,00 m, przy czym pierwszy górny uchwyt nie powinien być niżej niż 1,00 m pod rynną.

Przed rozpoczęciem montażu rur należy dostarczone odcinki dwumetrowe połączyć w dłuższe elementy osadzające bose końce rur w kielichach odcinków dolnych i kończąc rury kolankiem lub mankietem i kołnierzem w zależności od sposobu dalszego odprowadzania wody. Zakładanie rur spustowych rozpoczyna się od wsunięcia wpustu wystającego z rynny w najwyższy kielich rury. Wszystkie górne odcinki rur spustowych powinny całkowicie wypełniać kielichy dolnych odcinków rur i powinny być z nimi połączone klejem odpowiednim dla danego tworzywa (tj. winylowym do PCW lub poliestrowym do PWS).

Nad każdym uchwytem powinny być do rur przyklejone obrączki lub nasadki z PCW, które zapobiegają osuwaniu się rur na dół.