Natryskiwanie żywicy poliestrowej pistoletem trójdyszowym

 
 

Nakładanie żywicy poliestrowej na włókno szklane jest bardzo uciążliwe i wymaga dużej wprawy, a poza tym żywica zmieszana z układem inicjującym ma krótką żywotność. Z tych względów obecnie stosuje się specjalne trójdyszowe pistolety natryskowe (rys. 2-50). Pistolety te mają taką konstrukcję, że z ich pomocą można bez trudności natryskiwać różne składniki, a mianowicie: 1) żywicę bez dodatków, 2) żywicę z włókien szklanych, 3) żywicę z mączką kwarcową lub innym napełniaczem, 4) żywicę z włóknem szklanym i mączką kwarcową, 5) samo włókno szklane,

- 6) samą mączką kwarcową. Na początku natryskuje się przeważnie żywicę z małą ilością napełniaczy, potem zwiększa się dodatek napełniaczy, a w końcu znów zwiększa się procent żywicy, dla osiągnięcia zaś gładkiej powierzchni zamyka się całkowicie dopływ napełniaczy.

Natryskiwanie żywicą poliestrową z włóknem szklanym i innymi napeł- niaczami coraz częściej zastępuje inne bardziej pracochłonne metody nakładania żywicy na włókno. Koszty wykonania z zastosowaniem metody natryskiwania są o 1/4 niższe niż metodą nakładania. Obniżka kosztów dotyczy nie tylko robocizny (poniżej 50%), ale i kosztów włókna szklanego, które stosuje się tu zamiast mat i tkanin szklanych [52, 75j.