Porowaty polichlorek winylu

 
 

Polichlorek winylu (PCW) porowaty twardy ma bardzo dobre własności mechaniczne i jest bardzo dobrym materiałem izolacyjnym. Mimo wielu zalet jest on obecnie jeszcze za drogi, aby mógł odgrywać większą rolę w budownictwie. Istnieją jednak możliwości, aby przez ulepszenie technologii obniżyć poważnie jego cenę. Wtedy może odegrać ważną rolę w stosunku do innych tworzyw spienionych gdyż ma on tę wielką zaletę, że jest trudnopalny. Wadą tego materiału jest znaczny skurcz przestrzenny (do 18%) po upływie 1-H3 lat. Skurcz ten może być poważnie zmniejszony przez ulepszenie technologii i zastosowanie tzw. stabilizacji termicznej (wygrzewanie w odpowiedniej temperaturze). Produkt ten można obkładać płytami z poliestrów wzmocnionych włóknami szklanymi, a takie połączenie daje bardzo trwałe i mocne płyty oraz kształtki.

Miękki polichlorek winylu gąbczasty, stosowany dotychczas w meblarstwie, wprowadza się ostatnio do produkcji wykładzin podłogowych z po- lichlorku winylu jako spodnią elastyczną warstwę, stanowiącą poza tym izolację termiczną i akustyczną. W ten sposób otrzymuje się wykładziny podłogowe o dobrych własnościach, przy czym mogą one być również zbrojone tkaninami, włóknem itp. [68].