Produkcja poliuretanu spienionego miękkiego

 
 

Produkcja poliuretanu spienionego miękkiego została u nas uruchomiona w dużej skali (Zakłady „Polopren” w Łodzi) i w najbliższym czasie nastąpi jej zwiększenie, można więc liczyć się z zastosowaniem tego tworzywa w budownictwie. Natomiast nasz przemysł okrętowy rozpoczął stosowanie natryskiwania poliuretanu spienionego twardego do izolacji pomieszczeń za pomocą urządzenia pokazanego na rys. 2-39.

Spodziewać się należy, że metodę tę przyjmie również budownictwo, szczególnie przy budowie chłodni przemysłowych. Przeprowadzone przez autora doświadczenie wykazało, że metodę tę można stosować z powodzeniem również jako uzupełnienie przy wykładaniu płytami styropianu. Mo- żna bowiem tym tworzywem wypełnić na budowie miejsca trudno dostępne (naroża, brzegi itp.), gdyż łączą się one trwale z płytami styropianu oraz z podłożem (betonem, stalą, drewnem). Takie rozwiązanie umożliwia przy minimalnym zużyciu surowców poliuretanowych tanie, szybkie i trwałe wykonanie izolacji chłodni (bez mostków cieplnych).

Własności poliuretanów spienionych są bardzo interesujące (patrz rys. 3-32 do 3-34 oraz tabl. 3-13) i mogą one być stosowane nie tylko jako materiały izolacyjne, ale i konstrukcyjne [7, 8, 19, 56, 62, 65].

Za pomocą urządzeń podobnych jak do spieniania poliuretanów wylewa się również do prostych form tzw. duromery poliuretanowe. W głowicy urządzenia łączą się ciekłe komponenty, które reagują bardzo szybko na zimno w formie, z niewielką wewnętrzną ekspansją, która powoduje dobre wypełnienie formy i szybko utwardza(do 1 min). W łatwy sposób można więc produkować bardzo wielkie kształtki (również na budowie) o dowolnie regulowanej grubości i ciężarze objętościowym od 0,5 do 1,2 G/cm3, bardzo dobrych własnościach mechanicznych, odporne na działanie podwyższonych temperatur. Formy do tych kształtek są lekkie i łatwe do wykonania, gdyż muszą wytrzymać tylko niewielkie ciśnienie wewnętrzne (ok. 1 kG/cm2). Już po 4-10 min można formę zdemontować i kształtkę wyjąć. Tak łatwa technologia stwarza ogromne możliwości dla budownictwa w najbliższej przyszłości.