Własności optyczne

 
 

Znamy tworzywa sztuczne, które odznaczają się wysokim stopniem przepuszczania promieni świetlnych dochodzącym nawet do 92% (np. polimetakrylan metylu, octan celulozy, octanomaślan celulozy, poliwęglan, polistyren), a wiele innych przepuszcza światło w ilości 50-1-60% (np. żywice poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym). Cienkie folie i płyty powstałe z tworzyw sztucznych nieprzezroczystych mogą być również przezroczyste lub przeświecające (np. polietylen, polichlorek winylu, poliamid itp.).

Najlepszymi własnościami optycznymi odznacza się polimetakrylan metylu. Jego własności optyczne są znacznie lepsze niż najlepszego szkła. Przepuszczalność światła wynosi do 92% przy płytach bezbarwnych grubości 1-HlO mm, przy czym tylko Va% straty przypada na straty absorpcyjne, a reszta spowodowana jest odbiciem. Przy grubości 6,3 m straty wynoszą tylko 50%. Rysunek 1-5 ilustruje przepuszczalność promieni świetlnych różnych długości.

Tworzywa sztuczne znane są ze swych dobrych własności elek- troizolacyjnych, a większość z nich jest doskonałymi dielektrykami (tabl. 1-11). Te dodatnie własności mają jednak i ujemną stronę, a miano-

Z własności polimetakrylanu metylu wynika, że można prowadzić promienie świetlne przez pręty i płyty z polimetakrylanu metylu nawet po liniach krzywych, co wykorzystuje się przy oświetleniach dekoracyjnych. Rysunek 1-6 ilustruje przykładowo lampę stołową wykonaną z polimetakrylanu metylu. Świeci ona tylko w miejscach chropowatych, a źródło światła ukryte jest w podstawie lampy.