Balustrady i poręcze

 
 

Balustrady w klatkach schodowych i na balkonach lub tarasach są wykonywane z profili stalowych, ale przestrzenie między słupkami mogą być wypełniane za pomocą płyt lub tralek z tworzyw sztucznych.

W klatkach schodowych na balustrady stosuje się płaskie płyty z polimetakrylanu metylu (Metaplexu, Plexiglasu) (rys. 11-1) lub barwne płyty z twardego PCW, płyty z drewnopochodnych laminowane żywócą melaminową lub specjalnie formowane tralki z żywic akrylowych.

Do wypełniar ia przestrzeni między słupkami balustrad balkonowych nadają się głównie płyty faliste poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, przy czym praktykuje się przeważnie pionowy układ fal (rys. 11-2),

Płyty mocuje się do szkieletu stalowego balustrad za pomocą śrub z nakrętkami, rozstawionymi co ok. 20 cm. Otwory na śruby powinny mieć średnicę o 2 mm większą niż średnica przesuwanych przez nie trzpieni metalowych, a pod nakrętki należy umieszczać podkładki elastyczne z gumy lub miękkiego polietylenu.

Śruby umieszcza się we wgłębieniach fal, wobec czego ich długość jest znacznie mniejsza niż śrub do mocowania płyt dachowych (rys. ll-2c). Przy łączeniu płyt na dłuższych odcinkach należy unikać zakładów, a jedynie dopasowywać sąsiednie płyty na dotyk ze względu na to, że w zakładach płyt gromadzi się kurz trudny do usuwania.

Poręcze balustrad schodowych są obecnie wykonywane przeważnie z odpowiednio profilowanych taśm z plastyfikowanego PCW. Przekroje poręczy z PCW nałożone na płaskownik stanowiący górną część balustrady schodowej posiadają różne wymiary i mogą być dobierane według wielkości oraz barwy do warunków miejscowych (rys. 11-3).