Powłoki lakiernicze

 
 

Powłoki z lakierów i emalii wykonuje się jako wierzchnie warstwy pełnych powłok malarskich. Jedynie wyroby szklane nie wymagają podkładu z farb, gdyż ich powierzchnia jest wyjątkowo gładka i po nałożeniu lakieru lub emalii nie obserwuje się żadnych niepożądanych nierówności. Lakierami i emaliami pokrywa się zarówno powierzchnię metali, drewna i drewnopochodnych, jak i tynków, sztablatur i betonów, powleczonych uprzednio farbami.

Uzyskanie dobrych powłok ochronnych i dekoracyjnych zależy przede wszystkim od właściwego doboru zestawu wyrobów oraz kolejności i ilcści nakładanych warstw. Każda warstwa następna może być nakładana dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Nakładanie następnej warstwy należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić warstwy poprzedniej,

Na jakość robót malarskich w ogóle wpływa również wilgotność i temperatura otoczenia oraz niekiedy odstępy między nakładaniem poszczególnych warstw. Ze względu na rodzaj materiałów malarskich, ich łatwopalność, a nawet wybuchowość, już podczas przewozu i składowania należy zachowywać ostrożność i stosować wszelkie środki zapobiegające powstawaniu pożaru. W szczególności nie wolno przetaczać lub przesuwać metalowych naczyń z materiałami (beczek) po betonie lub kamieniach, otwierać naczyń za pomocą narzędzi stalowych, palić papierosów, ani powodować iskrzenia.

Przy wykonywaniu powłok na elementach stalowych należy przede wszystkim starannie oczyścić powierzchnie przeznaczone pod malowanie. Natychmiast po oczyszczeniu powierzchni metalowych (do 5 godz.) należy je zagruntować odpowiednią farbą podkładową, a następnego dnia farbą powierzchniową.